Ứng viên 2

2019
3 đánh giá

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CV CHUẨN

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN
    Điền đầy đủ thông tin cá nhân : họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại …
  • TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
    - Điền đầy đủ thông tin ngành học, trường học, loại tốt nghiệp
    - Chuyên ngành đặc thù liên quan đến công việc ứng tuyển
    - Đề án, nghiên cứu khoa học nếu có (nên liên quan đến vị trí ứng tuyển)
Quản lý CV(2)
Kinh nghiệm làm việc
Logo certificate

Tester

Công ty số 1 - Đang làm việc tại đây

Đội Cấn

08/2014 - 02/2017

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi...
Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

Bằng cấp
Logo certificate

Kỹ sư CNTT

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Ngành: An ninh, Quốc phòng

2009 - 2013

Giải thưởng
Logo certificate

ababa

2019

Đánh giá
Đánh giá trung bình về ứng viên
3 đánh giá
Đánh giá chi tiết
Thái độ làm việc
2 đánh giá
Trình độ chuyên môn
2 đánh giá
Ngoại hình
2 đánh giá
Tuân thủ nội quy
2 đánh giá
Bạn phải đăng nhập để đánh giá và đăng bình luận
Đăng nhập
3 đánh giá
khá ngon
Đánh giá bởi sd

đi làm đi

ko ra gì

ok đấy

Đánh giá nhé

Đánh g ía nhé